آیا ترشحات واژن (آلت تناسلی زنانه) وضوء را باطل ميكند یا خیر؟

رابط المقال

مبتلا به ترشحات واژن هستم و مشغول درمان خود می باشم آیا در طول دوره درمان این ترشحات وضوء را باطل می کنند یا خیر؟

الإفرازات المهبلية هل تنقض الوضوء أم لا؟