آیا وضوی فردی که مبتلا به تکرر ادرار است با خارج شدن وقت( داخل شدن وقت نماز بعد) باطل می شود؟

رابط المقال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ جناب شیخ فردی که مبتلا به تکرر ادرار است اگر برای طواف وضو بگیرد آیا با خروج وقت ( دخول وقت أذان بعدی) وضویش باطل می شود؟

هل ينتقض وضوء من به سلس بخروج الوقت؟