آیا آمپول بی حس کننده و انسولین و اسپری آسم روزه را باطل می کند؟

رابط المقال

در یکی از روزهای ماه رمضان به دندانپزشک مراجعه کردم و پزشک قبل از شروع کار یک آمپول بی حس کننده به زیر دندان های من تزریق کرد؛ آیا این آمپول موجب باطل شدن روزه می شود؟و آیا تزریق آمپول انسولین برای بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستند قبل از اذان مغرب روزه را باطل می کند؟و همچنین حکم استفاده از اسپری آسم برای روزه دار چیست؟

إبرة بنج الأسنان و إبرة الأنسولين و بخاخ الربو هل تفطر؟