حکم گوش دادن به سرود های دینی؛

رابط المقال

از جنابعالی درخواست دارم تا در خصوص مساله اختلافی گوش دادن به سرودهای دینی توضیح بدهید؛ البته لازم به ذکر است که سرودهای مذکور محتوی موسیقی نیستند و ریتم هاى آن تنها با صدای انسان اجرا می شود؛ خداوند بهترین پاداش ها را نصیب تان بفرماید؛

حكم استماع الأناشيد؛