حکم سلام دادن به فردی که مشغول تلاوت قرآن و مانند آن است؛

رابط المقال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ جناب شيخ آیا جایز است تا بر فردی که مشغول تلاوت قرآن است سلام بدهم و چه بسا باعث حواس پرتی و پریشانی خاطر او بشوم؟

السلام علي مشتغل بقراءة قرآن و نحوه؛