خوردن- میوه- از باغ های مردم بدون اجازه آنها؛

رابط المقال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ جناب شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم می فرماید: ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة) یعنی: ( هر گاه مسلمانی نهالی بکارد یا محصولی کشت کند و پرنده یا انسان یا چهارپایی از آن بخورد این کار برای( صاحب محصول) صدقه محسوب می شود) آیا انسان با استناد به این حدیث می تواند هنگام ورود به باغ مردم از محصولات آن بخورد؟

الأكل من بساتين الناس بغير إذنهم؛