Apakah Orang Jeddah Melakukan Thawaf Qudum dan Wada’

رابط المقال

Apakah orang yang tinggal di Jeddah sdangkan ia berniat haji juga wajib melakukan thawaf qudum dan thawaf wada’ ?

هل على أهل جدة ممن ينوون الحج طواف القدوم ووداع