×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

Damai, rahmat dan berkat Tuhan.

Anggota yang terhormat! Hari ini kuorum menerima fatwa telah selesai.

Besok, insya Allah, jam 6 pagi, fatwa baru akan diterima.

Anda dapat mencari bagian Fatwa untuk apa yang ingin Anda jawab atau hubungi langsung

Tentang Sheikh Dr. Khaled Al-Muslah pada nomor ini 00966505147004

Dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang

Tuhan memberkati Anda

Fatwa / الزكاة / ZAKAT UNTUK PENGAJAR AL QURAN

Views:4558
- Aa +

Apakah bokeh memberikan zakat kepada pengajar anak- anak Al Quran di halaqoh Quran?

دفع الزكاة لمن يحفظ التلاميذ في حلقة القرآن

Menjawab

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, slawat dan salam serta keberkahan semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya.

Amma ba’du,


Yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah dalam firmanNya :

(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)

“zakat hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, orang yang diharapkan keislamannya, budak sahaya, orang yag terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan jauh sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Jika pengajar Al Quran masuk dalam salah satu golongan yang disebutkan, maka boleh memberikan zakat kepadanya, jika tidak masuk maka tidak boleh.×

Apakah Anda benar-benar ingin menghapus item yang sudah Anda kunjungi?

Ya, Hapus