×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

Damai, rahmat dan berkat Tuhan.

Anggota yang terhormat! Hari ini kuorum menerima fatwa telah selesai.

Besok, insya Allah, jam 6 pagi, fatwa baru akan diterima.

Anda dapat mencari bagian Fatwa untuk apa yang ingin Anda jawab atau hubungi langsung

Tentang Sheikh Dr. Khaled Al-Muslah pada nomor ini 00966505147004

Dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang

Tuhan memberkati Anda

Fatwa / الزكاة / KADAR WAJIB YANG DITERIMA MUSTAHIQ ZAKAT

Views:6057
- Aa +

Syaikh yang kami hormati, Assalamu’alaikum warahmatullah wa barakatuh. Pertanyaan : Berapakah kadar zakat yang mesti diterima oleh mustahiq (orang yang berhak menerima) zakat?

قدر ما يعطي من يستحق الزكاة

Menjawab

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, dan sahabatnya.

Hukum asalnya, zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan diberikan secukupnya. Disinilah terdapat perbedaan antara delapan golongan yang telah disebutkan Allah dalam kitabNya.Tidak dibatasi satu tahun atau kurang dari satu tahun.

Maka untuk ibnu sabil diberi  sebanyak yang ia butuhkan untuk sampai ke negaranya. dan tidak disayaratkan harus mencukupi kebutuhannya untuk satu tahun karena bisa jadi ia telah menjadi orang kaya di negaranya.

Adapun “gharim” (orang yang mempunyai hutang) diberikan padanya sebatas mencukupi hutangnya, dan tidak diharuskan memberikan lebih dari itu.

Namun untuk fakir miskin, para ahli fiqih menetapkan bahwa untuk mereka diberikan sebanyak yang mencukupi kebutuhan mereka selama satu tahun. Selain kedua golongan ini maka diberikan sebatas yang bisa membantu kebutuhannya. ×

Apakah Anda benar-benar ingin menghapus item yang sudah Anda kunjungi?

Ya, Hapus